Jornada sobre el fracàs escolar, un repte de tots

Jornada sobre el fracàs escolar

"UN REPTE DE TOTS"

Amposta, 27 d'abril de 2019

Secretaria tècnica

Cristina Ribas Acedo
Passeig de l'Ebre, 24, Tortosa
Telèfon 977500393 (de dilluns a divendres de 10 a 14h)
Email: secretaria@academiaebre.cat

Dissabte 27 d'abril


 

08:30h  Recepció i entrega de documentació

09:00h  Inauguració

09:15h  Situació actual i repercusions del fracàs escolar a Catalunya

Anna Gatell Carbó

Pediatra d’Atenció Primària
Equip Pediatria Territorial Alt Penedès-Garraf
Grup de Treball dels Trastorns de l’Aprenentatge. Societat Catalana de Pediatria

Rosa Maria Bosch Munsó

Psicòloga
Coordinadora del Programa "Factors Psicopatològics implicats en el Rendiment Acadèmic"
Vall d’Hebron Institut de Recerca
CIBERSAM
Servei de Psiquiatria
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

 

10:00h  Què son i com detectar els trastorns específics de l’aprenentatge.

Jaume Rosal Roig

Pediatre
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç del Montsià 

Hospital de Tortosa "Verge de la Cinta"

 

10:45h  Pausa cafè

 

11:15h  La meua experiència com a alumna amb un trastorn de l'aprenentatge

Adela del Valle Puerto

Estudiant amb dislèxia
Autora del treball de batxillerat "La dislexia no influeix en la intel·ligencia"

 

 

12:00h  Estratègies del Departament d'Educació per potenciar l’èxit escolar i reduir el fracàs escolar

Mario González Jorge

Inspector en cap adjunt dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre
Departament d'Ensenyament

 

12:45h  Polítiques municipals entorn l'absentisme, abandonament i el fracàs escolar.

Enric Belda Valls

Educador Social de "La Brúixola"
Servei d'Intervenció socioeducativa
Regidoria de Serveis Socials
Ajuntament d'Amposta.

 

13:15h  Cloenda

Seu de la Jornada

Consell Comarcal del Montsià

Plaça de Lluís Companys, s/n, Amposta, Tarragona

 

Organitzadors

Ajuntament d'Amposta

Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre. Departament d'Ensenyament

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç del Montsià

Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre

Amb el suport de

Societat Catalana de Pediatria