Jornades de nutrició infantil de les Terres de l’Ebre

Condicions

Acreditació

 

Jornades acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Profesions Sanitàries. 

Per dispossar del certificat d'assistència caldrà assistir, com a mínim, al 80% de les activitats.

Hi ha control de signatures.

Un cop verificada l'assistència podreu descarregar-vos el certificat amb certificat digital a través de la nostra web

Secretaria tècnica

Cristina Ribas Acedo
Passeig de l'Ebre, 24, Tortosa
Telèfon 977500393 (de dilluns a divendres de 10 a 14h)
Email: secretaria@academiaebre.cat

Jornades de nutrició infantil de les Terres de l'Ebre

desde 2019

2020JORNADA NUTRICIO ACADEMIA IES
jORNADA NUTRCION ACADEMIA IES (1)