Passos per descarregar i imprimir el teu certificat

Si has realitzat alguna activitat acreditada i com alumne has complert els requisits que es sol·licitaven (assistència, enquesta de valoració...) pots descarregar el teu certificat seguint els següents passos:

1. Entra a la següent pàgina web: https://certificats.academia.cat/
2. Posa les teves dades d'accés:
         - Usuari: (el teu DNI)
         - Contrasenya: (habitualment s'envia amb l'enqüesta de valoració de l'activitat)
3. Entra dins de l'activitat
4. Guarda i/o imprimeix el certificat en format pdf que li apareixerà en pantalla

 

Si tens algun dubte o incidència contacta amb la Secretaria tècnica:

Sra Cristina Ribas Acedo

Telèfon 977500393 (de dilluns a divendres de 10 a 14h)
Email: secretaria@academiaebre.cat

Passeig de l'Ebre, 24, Tortosa

 

Per qüestions referents a l'obtenció de Certificats contacta exclusivament amb la secretaria tècnica.

No atendrem peticions que no usin aquesta via.