Jornades mèdiques i de la salut de les Terres de l’Ebre

Condicions

Acreditació

 

Jornades acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Profesions Sanitàries. 

Per dispossar del certificat d'assistència caldrà assistir, com a mínim, al 80% de les activitats.

Hi ha control de signatures.

Un cop verificada l'assistència podreu descarregar-vos el certificat amb certificat digital a través de la nostra web

Secretaria tècnica

Cristina Ribas Acedo
Passeig de l'Ebre, 24, Tortosa
Telèfon 977500393 (de dilluns a divendres de 10 a 14h)
Email: secretaria@academiaebre.cat

Jornades mèdiques i de la Salut de les Terres de l'Ebre

desde 1984

HTVC Banner Jornades Mèdiques (3)
2020 Jornades Medi ambient i salut careta (1)
2021 Jornades Gestió crisis sanitàries careta
_2022 Jornades Salut mental i epidemia careta
Autocura i benestar emocional (1)