Normes per a la confecció i presentació dels resums de les comunicacions (comunicacions orals i pòsters)

Informació general

La data límit per a la recepció del resum és el dia 31 de gener.

Envieu el resum (abstrac) del vostre treball (comunicació o pòster) a través del formulari que trobareu en el següent enllaç:  http://abstracts.academia.cat/form.php?id=989

No s’acceptara cap resum que no s’hagi enviat pel formulari. 

En el formulari per enviar el resum (abstrac) podeu indicar si preferiu presentar-lo com a pòster o com a comunicació oral però serà el Comitè Científic de les Jornades qui decidirà definitivament la forma de presentació.

El Comité Científic comunicarà per mail a l’autor prinicipal del treball si accepta el treball i la forma de presentació (comunicació oral o pòster) 

El primer autor signant i el presentador de la comunicació (en cas de ser dues persones diferents) han d’estar inscrits a les Jornades.

S’acceptaran com a màxim 4 comunicacions/pósters com a primer signant.

 

Instruccions per a la confecció del resum

La comunicació ha d’estar redactada en llengua catalana.

El resum tindrà una extensió màxima de 500 paraules

Si utilitzeu abreviacions, la primera vegada que apareguin al text han d’estar acompanyades pel seu significat complet. Eviteu mencionar les marques comercials.

 

Format del resum

TÍTOL  en majúscules i sense abreviacions

AUTORS s’escriurà la inicial del nom seguit dels 2 cognoms de cada autor (ex: C. Puig Puig, M. T. Fàbregues Curto, …)

CENTRE DE TREBALL   fa referència al centre on treballeu o treballaveu quan vau fer el resum

TEXT DE L’ABSTRACT  ha de constar dels següents apartats: introducció, objectius, material i mètodes, resultats i conclusions

 

 Format del treball

En el formulari per enviar el resum (abstrac) podeu indicar si preferiu presentar-lo com a pòster o com a comunicació oral però serà el Comitè Científic de les Jornades qui decidirà definitivament si s’accepta el treball i la forma de presentació.

COMUNICACIÓ ORAL tindreu 8 minuts per fer l’exposició. El dia de la presentació tindreu que dur el powerpoint en un pen USB

PÒSTER ELECTRÒNIC el póster ha de fer 36 cm d’alçada per 60 cm d’amplada (mireu la foto l’exenple). Un cop fet envieu-lo a la Secretaria Tècnica de les Jornades (ebre@academiaebre.cat) , abans del 15 de febrer

No cal imprimir el pòster. Durant les Jornades hi ha habiliatada una sala amb ordinadors amb una carpeta que contè tots els posters que ha acceptat el Comitè científic

 

Premis 

Els premis atorgats són els següents:

Premi a la millor comunicació oral: 300 €

Premi al millor pòster: 300 €.

És imprescindible que l’autor del treball premiat el reculli en l’acte d’entrega que se celebrarà durant la Cloenda de les Jornades

Els premis es poden declarar deserts. En aquest cas, l’import no s’acumularà per a edicions successives.